• Seje občinskega sveta

  13. redna seja OS, 22.12.2016

  13. redna seja OS, 14.12.2016 (gradivo – prenovljena občinska spletna stran) Osrednje točke: druga obravnava in sprejetje Proračuna za leto 2017, novega Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, novemu Statutu občine in Kodeksu ravnanja izvoljenih predstavnikov ter domnevnem poskusu vplivanja člana nadzornega odbora na odločitev (glasovanje) občinskega svetnika. Pred sejo je bil sklican koordinacijski sestanek, na katerem smo največ razpravljali o postopku priprave zavezujoče ponudbe za nakup RTC Krvavca. Pri obravnavi zapisnika za prejšnjo sejo, je svetnik Jaka Ciperle (Lista Za Vas) opozoril, da v razpravi na temo kdo ruši razvoj naše občine, ni zapisanega njegovega vprašanja. Jaka je Župana namreč na prejšnji seji neposredno vprašal »ali on, Jaka…

 • Seje občinskega sveta

  12. redna seja OS 16.11.2017

  12. redna seja je bila tokrat izvedena v dveh delih in sicer je prvi del seje potekal 16.11., drugi pa čez dober teden dni 24.11. Gradivo Namreč, t.i. »opozicijski« svetniki smo vložili predlog dopolnitve dnevnega reda in sicer smo želeli, da se naše zahteve, tiste na katere v dobrih dveh mesecih, še vedno nismo prejeli odgovora oz. stališča, uvrstijo na dnevni red ter želeli, da se o predlaganih sklepih glasuje. Tako smo pisni predlog posredovali nekaj dni pred sejo, hkrati pa vodje svetniških skupin, ki sestavljajo Koalicijo za razvoj, povabili na kratek sestanek tik pred sejo, a se ni prikazal nihče, niti se nihče ni opravičil. Dopolnjen dnevni red se…

 • Izredne seje

  Izredna seja OS – nakup RTC Krvavca

  Izredna seja OS – oddaja ne-zavezujoče ponudbe za nakup RTC Krvavca Zahteva za sklic izredne seje je bila s strani pozicijskih svetnikov oddana v petek, 16.9., v obrazložitvi zahteve smo navedli razloge: »Na podlagi izjav, ki so se pojavili v medijih, da želi tako imenovana opozicija preprečiti oddajo ne-zavezujoče ponudbe za nakup deleža v RTC Krvavcu, smo se odločili za sklic izredne seje. Tako imenovani opozicijski svetniki, se zavedamo strateškega pomena podjetja RTC Krvavec d.d. na prebivalce Občine Cerklje na Gorenjskem, še posebej pa za obrtnike ter podjetnike in seveda njihove zaposlene, ki naj bi bili s svojim finančnim vložkom prav tako pripravljeni vstopiti v delež podjetja RTC Krvavec d.d.,…

 • Novice

  Sestanek s Koalicijo za razvoj in županom

  Sestanek s Koalicijo za razvoj in županom ter zahteva za sklic izredne seje   V sredo 14.9. smo se sestali s kolegi svetniki in svetnicami, ki sestavljajo Koalicijo za razvoj, županom in direktorico občinske uprave. Na sestanku je bil prisoten tudi novinar Gorenjskega Glasa. Svetnik Rajko Rozman (LRV) je uvodoma opozoril, da skupno pismo t.i. opozicije ni bilo naslovljeno neposredno na novinarje oz. medije, zato ne razume, zakaj smo na sestanek povabili tudi novinarje. Kot poroča tudi Gorenjski Glas, je pričakovano je sestanek vzbudil nekaj vroče krvi na obeh straneh. Bolka sicer ne razume čemu grožnja z odvetnikom, namreč tako župan, kot županov odvetnik sta bila prisotna v sodni dvorani…

 • Novice

  Sporočilo dela svetnikov OS

  Spoštovani, spodnje pismo naslavljamo na župana (g. Franc Čebulj), svetnice in svetnike Koalicije za razvoj Občine Cerklje ter zaposlene v Občinski upravi Cerklje na Gorenjskem. ” Predlagamo, da si vzamemo nekaj časa za razmislek in se sestanemo in pogovorimo, dotlej pa se člani svetniških skupin SDS, Liste Za Vas, Liste obrti, podjetništva in turizma ter Liste tudi mi smo del vas, sej Občinskega sveta ne bomo udeleževali. “